wesprzyj nas kontrast
czcionki: A A A
zaloguj
powrót

udar mózgu

 

Jedną z przeszkód utrudniającą poprawę sytuacji w zakresie udaru jest przeświadczenie, panujące zarówno w środowiskach medycznych, jak i poza nimi, że udar mózgu jest chorobą ludzi starych, wyrokiem losu, któremu jedynie w niewielkim stopniu można się przeciwstawić.

Czym jest udar mózgu?

Według definicji WHO udar mózgu to nagłe wystąpienie ogniskowych lub globalnych zaburzeń czynności mózgu, trwajace dłuzej niż 24 godziny i wynikające z przyczyn naczyniowych.

Powyższa definicja nie obejmuje zaburzeń o charakterze przemijającego niedokrwienia mózgowego (TIA, Transient Ischaemic Attack).

 

 

Jak powstaje udar?Objawy udaru mózgu

nagłe zaburzenia czucia po jednej stronie ciała (niedoczulica połowicza) lub drętwienie połowy ciała

 

nagłe zaburzenia mowy (mowa bełkotliwa, utrata zdolności mówienia, trudności w zrozumieniu mowy)

wykrzywienie twarzy po jednej stronie, szczególnie widoczne jest opuszczenie kącika ust

 

nagłe zaburzenia widzenia-charakterystyczne jest niedowidzenie na jedno oko lub niedowidzenie polowy pola widzenia

nagłe osłabienie kończyny lub kończyn po jednej stronie (niedowlad polowiczy)

 

nagłe zawroty głowy z towarzyszącymi zaburzeniami w utrzymaniu rownowagi, nagłymi upadkami, czasami z podwójnym widzeniem, kłopotami z orientacją i zaburzeniami swiadomości

 

Gdy zauważysz takie objawy, nie czekaj! Dzwoń pod 112 lub 999.

PAMIĘTAJ, LICZY SIĘ CZAS!

 

 

Rodzaje udarów mózgu

Udar niedokrwienny

Udar niedokrwienny mózgu jest wywołany zamknięciem lub zwężeniem światła naczyń wewnątrzmózgowych albo doprowadzających krew do mózgu lub występuje wskutek zaburzeń hemodynamicznych powodujących spowolnienie przepływu mózgowego.

Prowadzi to do zaburzenia utlenowania oraz odżywiania komórek nerwowych mózgu a w następstwie do ich obumarcia. Obszar niedokrwienia zależy od wielkości zablokowanego naczynia.

Udar krwotoczny

Udar krwotoczny mózgu powstaje wskutek rozerwania naczynia mózgowego, powodując wynaczynienie krwi w obrębie mózgowia  (powikłanie nadciśnienia tętniczego) lub do przestrzeni podpajeczynówkowej (najczęściej związane z tętniakiem).

TIA (transient ischaemic attack)

Przemijające, ogniskowe zaburzenie funkcji neurologicznych spowodowane przemijającym, ostrym niedokrwieniem mózgu, którego obraz kliniczny jest podobny do udaru mózgu. Objawy ustępują w ciągu 24 godzin.

Skutki udaru mózgu

Niepełnosprawność ruchowa

Odpowiedzialne za to są:

niedowład (osłabienie siły mięśniowej) lub porażenie jedno- lub obustronne

wzmożone napięcie mięśniowe

brak lub zaburzenie odruchów skórnych

zaburzenia równowagi

zaburzenia czucia głebokiego. Czucie głebokie to czucie pozycji, w jakiej znajduje się dana część ciała, czyli np. przy zamknietych oczach czujesz, że ręka lub noga są uniesione.

Połowicze zaburzenia czucia

Są to zaburzenia, które mogą manifestować się jako:

ilościowe zakłócenia czucia, w których wrażliwość na określone bodźce (np. ból) może wzrastać lub maleć aż do całkowitego zaniku,

jakosciowe zaklócenia czucia, w których bodźce odbierane są inaczej niż zwykle, np. ból nie da sie dokladnie zlokalizować,

zaburzenia czucia bólu i temperatury przy prawidłowym odczuwaniu dotkniecia i zachowanym czuciu glebokim.

Zaburzenia mowy - afazja

Afazja, występuje wtedy kiedy uszkodzony zostaje obszar w mózgu odpowiedzialny za mowę. Afazja występuje przy uszkodzeniu tzw. półkuli dominujacej. Może objawiać się zaburzeniami rozumiena mowy (afazja czuciowa), niemożnością wypowiadania słów i zdań (afazja ruchowa), lub kombinacją wymienionych.Towarzyszyć jej mogą trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu. 

Apraksja

Apraksja jest zaburzeniem neurologicznym, polegającym na niezdolności do wykonania złożonych i wcześniej wyuczonych precyzyjnych i zamierzonych ruchów czy gestów. Przy czym u chorego nie występuja zaburzenia koordynacji ruchowej, osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia czucia.

Czynniki ryzyka 

Czynniki niemodyfikowalne

wiek (55+)

płeć (częściej mężczyzni)

rasa (czarna)

czynniki genetyczne

Czynniki modyfikowalne

nadciśnienie migotanie przedsionków palenie tytoniu
cukrzyca zwężenie tętnicy szyjnej choroby naczyń
otyłość podwyższony cholesterol  bezdech senny
migrena nadużywanie alkoholu dna moczanowa
zakażenia niedoczynność tarczycy uraz tętnicy
narkotyki zaburzenia krzepnięcia przebyty TIA

 

 

Udar mózgu u dziecka

 

Statystyki

Na szczęście występuje on w młodym wieku dość rzadko, u okolo 3 osob/100000/rok. Wśród tych pacjentów udar niedokrwienny stanowi od 30% do 50%

Dlaczego tak ważne jest szukanie przyczyny?

Czynniki ryzyka wystąpienia udaru u pacjentów w wieku rozwojowym są znacznie mniej poznane niż u dorosłych. Mimo dużego postępu wiedzy i wykonywanych badań, przyczyna udaru mózgu wśród młodych pacjentów pozostaje nieznana w 20%-30%. Należy jej jednak szukać za wszelką cenę, bowiem niektóre choroby mogą powodować nawrotowe udary.

 

wrodzone wady serca

nabyte wady serca (zapalenie wsierdzia i mieśnia sercowego, chorobę reumatyczną, kardiomiopatię, zaburzenia rytmu serca),

układowe choroby naczyń

choroby zapalne o różnej etiologii i lokalizacji

zaburzenia krzepniecia krwi

zaburzenia w budowie i funkcji ścian naczyń krwionośnych

anomalie naczyn mózgowych (tętniaki, naczyniaki)

urazy głowy a także urazy odległych części ciała

Objawy udaru mózgu u dzieci

Najczęściej są to zaburzenia świadomości, kontaktu z otoczeniem, zaburzenia mowy, zaburzenia czucia, objawy ruchowe pod postacią osłabienia siły mięśniowej lub niedowładów.

Noworodki i małe dzieci

Objawem ostrych zaburzeń naczyniowych jest najczęściej napad padaczkowy. Do innych objawów należą: drażliwość lub senność, zaburzenia oddychania, często uwypuklenie ciemiączka. U małego dziecka niedowłady mogą nie być widoczne od  początku wystąpienia udaru.

Starsze dzieci

Zdecydowanie łatwiej rozpoznać objawy udaru u dziecka starszego (niedowład, inne objawy ogniskowe), często jednak zostają one przeoczone w pierwszej fazie, bowiem wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy, że u dziecka może wystąpić tak poważne schorzenie, jak udar mózgu.

W każdym wieku udar mózgu jest stanem zagrożenia życia. Przy braku odpowiedniego  postępowania może szybko doprowadzić do niewydolności oddechu , krążenia i funkcji ośrodkowego układu nerwowego. Od szybkości działań diagnostyczno-terapeutycznych zależy życie pacjenta i jego stan po ustąpieniu ostrych objawów uszkodzenia mózgu.

Z tego powodu ważne jest, aby pacjent znalazł się w szpitalu w jak najkrótszym czasie od wystąpienia niepokojących objawów sugerujących udar.


WRACAM DO: